گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

مجوزات

گواهی نامه های خارجی

لیست گواهینامه های دریافتی خارجی را در این بخش مشاهده می نمایید، همچنین جهت مشاهده عکس مربوطه در ابعاد بزرگ روی هریک از عناوین کلیک کنید. شرح امضاکنندگان شرح گواهی تدریس نحوه ارزیابی شاخص های فنی مهندسی نظام اعطای نشان کیفیت خدمات (ویژه رستوران) امضاکنندگان رئیس مرکز آموزش بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی […]
ادامه مطلب

مجوزات

جدول لیست مجوزهای دریافتی شرکت را در این بخش مشاهده می نمایید، همچنین جهت مشاهده عکس مربوطه در ابعاد بزرگ روی هریک از عناوین کلیک کنید. شرح پروانه فنی مهندسی امضا کنندگان سازمان صنعت و معدن و تجارت شرح مجوز آموزش دوره های کوتاه مدت (آشپزی عمومی) امضا کنندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و […]
ادامه مطلب