گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

ساختار پرسا

اهداف راهبردی

آموزش، پژوهش و تولید محتوای عملی منطبق با استاندارد های بین المللی در داخل و خارج کشور. ثبت نشان و برند تجاری “پرسا” به عنوان فنی ترین و دانش محور ترین شرکت معماری و طراحی کیترینگ در ایران. مدیریت حرفه ای پروژه های کترینگ کشور های حاشیه (عراق و سوریه و کشور های CIS) در […]
ادامه مطلب

منشور اخلاقی

مهندسین و اعضاء گروه بین المللی مهندسی طرح و ساخت پرسا: بر این باورند که آفریدگار جهان در همه حال ناظر بر پندار، گفتار و کردار آنهاست، بنابراین همواره در تلاش برای کسب رضای خداوند دانا تلاش خواهند کرد. با ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ منافع ملی به ارائه خدمات فنی، […]
ادامه مطلب