گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

مجوزات

جدول لیست مجوزهای دریافتی شرکت را در این بخش مشاهده می نمایید، همچنین جهت مشاهده عکس مربوطه در ابعاد بزرگ روی هریک از عناوین کلیک کنید.

شرح
پروانه فنی مهندسی
امضا کنندگان
سازمان صنعت و معدن و تجارت
شرح
مجوز آموزش دوره های کوتاه مدت (آشپزی عمومی)
امضا کنندگان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
شرح
جواز تأسیس واحد فنی مهندسی
امضا کنندگان
سازمان صنعت و معدن و تجارت