گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

متره و برآورد سازه

 • خانه
 • متره و برآورد سازه

بخش متره و برآورد سازه

پس از اتمام طراحی نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیک و الکتریک در برخی پروژه ها که مشتری یا کارفرما می خواهد بهترین شرایط زمانی و مالی را از بین پیمان کاران و سازندگان اخذ نماید، اقدام به متره و برآورد میکند. هدف از متره محاسبه مقادیر و احجام کار در یک پروژه می باشد و برآورد نیز بر اساس مقادیر و هزینه های محاسبه در متره استخراج می شود. به طور کلی متره و برآورد با دو روش مختلف انجام میگیرد:

 • متره بسته

در این روش مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحدهای مورد نیاز از روی نقشه‌ ها و اسناد پیمان، محاسبه و برآورد نموده و در جدول‌ های مخصوص وارد می‌ کنند. سپس مقادیر بدست آمده را در قیمت‌ های واحد پایه (‌معمولاً از فهرست بهاء واحد پایه‌‌ی رشته‌ مربوطه استفاده می‌ شود) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم بدست آید. از روی جمع جبری قیمت آیتم‌ ها‌، قیمت خالص پروژه حاصل می‌‌شود. اگر این قیمت در ضرایب مربوطه ضرب شود، قیمت کل پروژه بدست می‌‌آید‌.

در اینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود. وقتی واحد مشخص شد، محاسبه‌ مقادیر کار، به توان مهندسی و‌ تجربه‌ شخصی مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد‌. در قیمت‌های واحد پایه فهرست بهاء، هزینه‌ تهیه‌ کل مصالح، ماشین آلات‌، نیروی انسانی‌، بارگیری و حمل مصالح و لوازم مورد نیاز به هر فاصله (جز‌ موارد مشخص شده در فهرست بهاء) تا پای کار و بار اندازی و اتلاف مصالح‌، تهیه‌ آب‌، سوخت‌، تعمیر و استهلاک ماشین آلات برای اجرای صحیح و کامل کارها محاسبه شده است‌.

 • متره باز (‌تجزیه بهاء یا آنالیز بهاء)

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه بدون استفاده از تجزیه بهاء امکان پذیر نیست و هر چه تجزیه‌ بهاء مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلات به واقعیت نزدیکتر باشد، به همان میزان، برآورد اولیه به هزینه‌ اجرایی پروژه نزدیکتر خواهد بود‌. در این روش کلیه‌ کارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هر کار تجزیه ی بهای مربوطه انجام می‌ گیرد.

 • برای محاسبه‌ آنالیز بهاء باید موارد ذیل را در نظر گرفت.
 • تعیین میزان هزینه مصالح مورد نیاز
 • تعیین دستمزد نیروی انسانی
 • سود پیمانکار
 • کرایه‌ ماشین آلات
 • استهلاک ماشین آلات
 • مدیریت

این خدمات توسط کارشناسان خبره رشته های ابنیه و تاسیسات گروه بین المللی پرسا انجام میگیرد.

متره و برآورد هزینه

متره به فرآیند اندازگیری، محاسبه مقادیر کار، نیازمندی مصالح جهت ساخت پروژه می باشد و برآورد اجرا و ساخت یک پروژه، شامل محاسبه هزینه و  مقدار مصالح و هزینه نیرو و خدمات مورد نیاز پروژه بوده و پس از آن امکان محاسبه زمان ساخت و اتمام کار پروژه قابل بررسی می شود، تا صاحب پروژه قبل از آغاز عملیانت ساخت کاملا با آگاهی از هزینه و زمان پروژه را شروع نماید.

شما مشترین عزیز می توانید در صورت نیاز به فودکورت از طریق لینک بارگذاری شده وارد صفحه شوید.

بعد ار اتمام و تائید نقشه های فاز یک و فاز دو فنی – مهندسی ( شامل معماری، سازه، مکانیک و الکتریک) و مشخص شدن جزئیات اجرایی برای اطلاع رسانی به کارفرمای پروژه، پروژه وارد مرحله ی متره و برآورد خواهد شد که بر اساس استاندارد های سازمان برنامه و بودجه (فهرست بها) برآورد می شود، و گزارش تقریبی از زمان اتمام کار پروژه انجام میشود در نتیجه متره و براورد برای تعیین کلیه زمان و هزینه ی مورد نیاز پروژه انجام می شود.

طرح و ساخت پرسا فعال در حوضه طراحی کیترینگ آماده ارائه خدمات درجه یک به شما عزیزان می باشد.