گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

تهیه اسناد مناقصه

بخش تهیه اسناد مناقصه

پس از نهایی شدن نقشه های معماری و چیدمان تجهیزات و ماشین آلات آشپزخانه صنعتی (لیست نهایی ماشین آلات)، سازه، تاسیسات مکانیک و الکتریک اسناد و مدارک و ضمائم تهیه شده و جهت تامین و خرید آنها به مناقصه گذاشته می شود. در پروژه های صنعت گردشگری و غذا معمولا مناقصه در دو بخش ابنیه و تجهیزات انجام میگیرند که این تصمیم به دلیل معنی دار بودن هزینه تجهیزات میباشد.

اسناد فنی و ضمائم مناقصه، اصلی ترین جزء یک مناقصه درست و اصولی است .هر مناقصه ای که اجرا میشود با توجه به شرایط پروژه ( محل، زمان، بودجه، خدمات و تعهدات تامین کننده یا سازنده) اسناد مربوط به خود را دارد و بر طبق آن اجرا میشود .اسناد مناقصه شامل مواردی از قبیل: نامه پذیرش، برگ پیشنهاد مناقصه، پیشنهاد فنی بازرگانی مناقصه گر، موافقت نامه پیمان، نامه دعوت به ارایه پیشنهاد، نقشه ها و مشخصات فنی، جداول و فرم ها و غیره می باشد که تمامی اسناد و ضمائم توسط گروه بین المللی پرسا تهیه می شود.
افرادی که قصد شرکت در مناقصه را دارند، باید ضمانت نامه هایی به مبلغی که از قبل تعیین شده است در کار برگ مناقصه خود قرار دهند. این مبلغ به ریال یا معادل آن را به شکل ارز خارجی می باشد و اعتبار ان از تاریخ اخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها آغاز می شود. ضمانت نامه مطابق با فرم تعیین شده در اسناد مناقصه، از یکی از بانکهای ایرانی و طبق ضوابط درج شده در کار برگ مناقصه، تامین و به ضمیمه پیشنهاد خود ارایه کنند. و پیشنهاد هایی که بدون ضمانت نامه در مناقصات شرکت کنند، قابل قبول نیست و حتما رد خواهند شد. ضمانت نامه های افرادی که در مناقصه برنده نمیشوند در سریع ترین زمان ممکن آزاد خواهد شد و به آنها برگشت داده میشود. تنها ضمانت نامه فرد برنده و کسی که در رتبه دوم جای دارد در زمان مبادله پیمال و تحویل ضمانت نامه انجام تعهدات به مناقصه گر تحویل داده می شود.

پس از تهیه اسناد مناقصه در صورت لزوم مناقصه گران باید به صورت کیفی مورد بررسی قرار بگیرند تا مناقصه به صورت کاملا بی نقص انجام شود. پس از آن فراخوان مناقصه صورت می گیرد. فراخوانی مناقصه باز هم به نوع مناقصه وابسته است. فراخوان مناقصات عمومی با استفاده از روزنامه ها و رسانه ها انجام میگیرد. اما مناقصات خصوصی تنها به افراد واجد شرایط نامه دعوت ارسال می شود.

در مرحله بعد پیشنهادات مناقصه کننده گان ارزیابی شده و پس از آن نوبت به مرحله تعیین برنده مناقصه واعلام نتیجه و انعقاد قرارداد می باشد. و پس از انتخاب برنده نظارت بر عملیات اجرا یا ساخت تجهیزات به عهده کارشناسان گروه بین المللی پرسا خواهد بود.

اسناد مناقصه

طرح و ساخت پرسا در حوزه آشپزخانه صنعتی به صورت حرفه ای و مداوم فعالیت دارد.

تهیه ی اسناد مناقصه شامل دو بخش می باشد:

  1. تهیه ی اسناد مناقصه خرید “ماشین آلات و تجهیزات آشپزخانه صنعتی” و “مبلمان سالن” غذاخوری:
  • بر اساس طراحی معماری و چیدمان آشپزخانه صنعتی، لیست ماشین آلات، تجهیزات آشپزخانه، سردخانه و مشخصات فنی هر کدام تعیین شده؛ به تامین کنندگان واجد شرایط اعلام می شود تا به صورت یکپارچه و همگن قیمت دهی انجام شود، و بهترین تامین کنند یا تولید کننده در خصوص لوازم مورد نیاز انتخاب شود.
  • بر اساس طراحی داخلی و دکوراسیون سالن غذاخوری انجام شده مشخصات مبلمان، میزو صندلی، لوازم و مشخصات فنی تعیین شده؛ به تامین کنندگان و سازندگان واجد شرایط اعلام می شود تا به صورت یکپارچه و همگن قیمت دهی انجام شود، و بهترین تامین کنند در خصوص لوازم مورد نیاز انتخاب شود.

طرح و ساخت پرسا علاوه بر طراحی کیترینگ در حوزه طراحی کترینگ هم به صورت گسترده مشغول به کار می باشد.

  1. اسناد مناقصه ساخت آشپزخانه صنعتی و دکوراسیون داخلی سالن غذاخوری:
  • پس از تهیه ی نقشه های فاز یک و فاز دو فنی – مهندسی ( شامل معماری، سازه مکانیک، الکتریک، متره و برآورد) تهیه اسناد مناقصه فنی انجام خواهد شد، تا با پایین ترین قیمت و سریع ترین زمان همراه با حفظ کیفیت مطلوب به پیمان کار واجد شرایط ارجا داده شود، و مرحله ی اجرا و ساخت پروژه آغاز شود.