گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88361960
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

گونه های میراث فرهنگی

  • خانه
  • برچسب: گونه های میراث فرهنگی
مفاهیم میراث ملموس و نا ملموس

مفاهیم میراث ملموس و نا ملموس

جهان یادگار است و ما رفتنی        ز گیتی نماند به جز مردمی ز میراث بیزارم و تاج تخت         وزان پس بشینم با شور بخت همین پادشاهی که میراث تست       پدر بر پسر کرد شاید درست حکیم فردوسی میراث به معنای ارث و عبارت است از سزاوار بودن انسان نسبت به اموال ،منصب، مقام و یا […]
ادامه مطلب