گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

گاسترونومی چیست؟

  • خانه
  • برچسب: گاسترونومی چیست؟

گاسترونومی

گاسترونومی چیست؟ گاسترونومی یکی از مهمترین علوم زندگی می باشد که وظیفه بخصوص آن بررسی ارتباط بین غذا و فرهنگ است. در دنیای امروزی گاسترونومی را باید یکی از موارد مهم جذابیت فرهنگی برای افراد توریست و گردشگر دانست. غذا همواره یکی از نیازهای اولیه و اساسی بشر از ابتدای خلقت تاکنون بوده و هست. […]
ادامه مطلب