گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88361960
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

گاسترونومی چیست؟

  • خانه
  • برچسب: گاسترونومی چیست؟

گاسترونومی

گاسترونومی چیست؟ گاسترونومی در لغت به معنی علم و فرهنگ تهیه، توزیع و مصرف غذا است. غذا همواره یکی از نیازهای اولیه و اساسی بشر از ابتدای خلقت تاکنون بوده و هست. لذا کسب و کارهای مرتبط با صنعت رستوران، غذا و نوشیدنی همیشه پایدار و مداوم می باشد. غذا یکی از علل علاقمندی و […]
ادامه مطلب