گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88361960
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

شیرینی

آشنایی با گاسترونومی و ارائه 15 نوع غذا و نوشیدنی

چکیده مطالب مقاله: غذا و نوشیدنی: کرمان نهمین استان پرجمعیت کشور محسوب می‌شود. کرمان از استان‌های بسیار مهم و تاریخی کشور به‌شمار می‌آید. استان کرمان همچنین بیش از ۶۶۰ اثر ملی ثبت شده دارد و از استان‌های تاریخی ایران می‌باشد. این استان بزرگترین صادرکننده خرما، زیره و پسته در کشور است و در اکثر غذاهای این استان […]
ادامه مطلب