گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88361960
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

راه اندازی

پیتزا دومینوز

فرانچایزینگ (پیتزا دومینوز) پیتزا دومینوز: در دنیا برندهای غذای بسیاری وجود دارد که هریک برای خود تاریخچه شکل گیری جالبو هیجان انگیزی را دارند. برخی از این شرکت ها در طول زمان از بین رفته اند و برخی دیگر با قوت و توانایی بیشتری به کارکرد خود ادامه داده اند. در این بین پیتزا دومینوز […]
ادامه مطلب