گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

اهمیت بهداشت فردی

  • خانه
  • برچسب: اهمیت بهداشت فردی

اصول بهداشت فردی در رستوران ها

چکیده اصول بهداشت در رستوران ها: بهداشت فردی: یکی از مهم ترین عوامل فساد مواد غذایی، به پرسنل بخش مربوط می گردد. طبق آمار، بیشترین بیماری ها ناشی از انتقال آلودگی از مواد غذایی به حاملان آن مربوط می شود. و در واقع اوج این انتقال زمانی است که فردی در رابطه با غذا، مبتلا […]
ادامه مطلب