گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88361960
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات پروژه:

  • راه آهن جمهوری اسلامی ایران
پروژه برتر پرسا

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

معرفی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

کشور ایران، اکنون دارای ۱۴۰۷۸ کیلومتر (پایان سال ۱۳۹۶) شبکه راه‌ آهن استاندارد و ۹۶ کیلومتر (میرجاوه-زاهدان) خطوط آهن عریض است. ساخت و توسعه خطوط آهن در ایران توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای ترابری کشور انجام می‌ پذیرد. نگهداری و تعمیر و همچنین بهره‌ برداری از این شبکه برعهده شرکت راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران است.

شرکت راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران، یکی از شرکت‌ های زیر مجموعه وزارت راه و شهر سازی است که وظیفه نگهداری و تعمیر و همچنین بهره‌ برداری از شبکه راه‌ آهن ایران را برعهده دارد.

این شرکت، سهامی خاص است که به موجب قانون مصوب مجلس شورای ملی ایران در ۱۶ اسفند ۱۳۵۵ تأسیس گردیده و در این اساسنامه شرکت نامیده شده‌ است.

در این اساسنامه آمده‌ است:

شرکت راه‌ آهن ایران، شرکتی است وابسته به وزارت راه و ترابری که به صورت بازرگانی اداره شده و کلیه عملیات خود را بر طبق مفاد این اساسنامه و در مواردی که در اساسنامه تعیین تکلیف نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد نمود.

مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران می‌ باشد.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که کلاً متعلق به دولت می‌ باشد و از محل دارایی راه‌ آهن دولتی ایران تأمین می‌ گردد.