گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

گواهی نامه های بین المللی

  • خانه
  • گواهی نامه های بین المللی

هماهنگی جهت تائیدیه و اخذ گواهی استاندارد محل پروژه ها:

در حوزه فنی-مهندسی طراحی کیترینگ ها منطبق بر اصول ایمنی و بهداشت بین المللی بوده و طرح همزمان تحت نظارت سرممیز بهداشتی انجام می گیرد؛ لذا پروژه قابلیت اخذ گواهی تاییدیه استانداردهای بین المللی را دارد. این گواهینامه ها نشان از سطح بین المللی سطح کمی و کیفی پروژه کمک کرده و از نظر تبلیغات، جلب و اعتماد مشتریان بسیار مهم است و رئـــوس آن شامــل موارد ذیل می باشد:

 

  • گواهینامه HACCP
  • گواهینامه ISO 14001
  • گواهینامه ISO 22000
  • SFBB
  • GMP
  • CODEX39

پیام بگذارید