گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88361960
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

کاهش هزینه در صنعت غذا و نوشیدنی

شرایط کاهش هزینه

کاهش هزینه در صنعت غذا و نوشیدنی: یکی از مهمترین  وظایف صاحب یا مدیر کسب و کار غذا و نوشیدنی کنترل و پایش کلیه موارد مالی و اقتصادی است.

مجموعه اقدامات صاحبان و مدیران صنعت رستوران بایستی در دو محور کاهش هزینه و افزایش فروش به طور جداگانه برنامه ریزی و اجرا شود.

کاهش هزینه در صنعت غذا و نوشیدنی: طراحی فودکورت در مجموعه بین المللی طرح و ساخت پرسا زیر نظر مجرب ترین مهندس های کشور انجام می شود.

در علوم مدیریت کاهش هزینه به مجموعه اقداماتی گفته میشود که هدف آن کنترل، پایش، تثبیت هزینه های پنهان و آشکار میباشد.

معمولا در اکثر رستوران ها کلیه هزینه ها به طور کامل محاسبه نمی گردد و در نتیجه کنترل و کاهش هزینه دارای اثر بخشی لازم نمی باشد. مهمترین عامل در هزینه موارد ذیل می باشد:

  • محاسبه هزینه مواد اولیه غذا در منو غذایی (تهیه و تدوین رسیپی کارت)

  • مدیریت منابع و مبالغ سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش
  • کاهش استهلاک ماشین الات و مبلمان با استفاده صحیح از امکانات موجود توسط آموزش دائم پرسنل
  • حقوق و دستمزد، افزایش راندمان با مدیریت اصولی، کارشناسی، مشاوره و آموزش تخصصی جهت بهره وری
  • تبلیغات، بازاریابی اثر بخش، دیجیتال مارکتینگ نتیجه گرا با استفاده از اصول بازاریابی پارتیزانی