گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
88590891
به ما ایمیل بزنید
گروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرساگروه بین المللی طرح و ساخت پرسا

سمپل، پخت و طعم سازی

  • خانه
  • سمپل، پخت و طعم سازی

سمپل، پخت و طعم سازی منو غذا:

تهیه و پخت اولیه غذا در محل پروژه توسط اساتید داخلی و بین المللی در چارچوب قیمت تمام شده از اهمیت بالایی برخوردار است. این خدمات در محورهای ذیل ارائه می گردد:

  • تهیه، پخت آزمایشی غذا جهت سمپل و تست غذا
  • اصلاح طعم و مزه غذا با توجه به سمپل و تست غذا
  • تهیه و تدوین رسیپی کارت جهت آموزش تئوری و عملی پخت غذا